Venue Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur